HeimNyheiterSamnanger kommune søkjer lærlingar

Samnanger kommune søkjer lærlingar

Vil du bli lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget eller helsearbeidarfaget, har Samnanger kommune ledig plass frå sumaren 2023. 

Ved spørsmål om lærlingeplass i barnehage/skule, ta kontakt med Siv Sæterdal, tlf. 56 58 74 59, e-post siv.seterdal@samnanger.kommune.no

Ved spørsmål om lærlingeplass i pleie og omsorg, ta kontakt med Janne Iren Drevsjø, tlf. 56 58 98 50 / 56 58 98 56, e-post janne.iren.drevsjø@samnanger.kommune.no.

 

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema


Sist oppdatert: 10.03.2023
Publisert: 10.03.2023