HeimNyheiterSmittesituasjonen i Samnanger

Smittesituasjonen i Samnanger

Det er for tida aukande smitte i Samnanger.
Publisert: 08.11.2021
Sist endra: 11.11.2021

Det er for tida aukande smitte i Samnanger. Situasjonen uavklart med tanke på risiko for vidare smitte i kommunen.
Me minner difor om viktigheten om å følgja dei kjende smitteverntilrådingane.

Me minnar om følgjande:

  • Hald deg heime og test deg om du er sjuk med nyoppståtte luftvegssymptomer

For tida tilrår me også følgjande:

  • Hald avstand til andre der det er mogleg i det offentlege rom, helst ein meter
  • Vurder bruk av munnbind om det ikkje er mogleg å halda minst ein meters avstand innandørs i det offentlege rom
  • Vurder bruk av heimekontor når det er mogleg
  • Reduser antal nærkontaktar

 

Trykk her for meir informasjon om smittesituasjonen i Samnanger.