HeimNyheiterSøk om tilskot til kulturmidlar og ungdomstiltak

Søk om tilskot til kulturmidlar og ungdomstiltak

Søknadsfrist 20. mars 2023.
Publisert: 24.02.2023
Sist endra: 10.03.2023

Kulturmidlar:
Personar, organisasjonar, lag/foreningar, grupper og institusjonar som driv kultur- og fritidsarbeid kan søkja. Ein kan søka driftstilskot til lag og organisasjonar, tilskot til tilskipingar og tilskot til kulturminne. Søknadsfrist 20. mars.

Tilskot til ungdomstiltak:
Pengane skal brukast til å styrka oppvekstmiljøet til barn og unge i aldersgruppa 13-20 år, som bur i Samnanger kommune. Tiltaka skal bidra til fritidsaktivitetar eller fritidstilbod for målgruppa. Frivillige lag og organisasjonar, grupper, klubbar og einskildpersoner kan søka. Søknadsfrist 20 mars.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du her.