HeimNyheiterSterk og Stødig i Samnanger

Sterk og Stødig i Samnanger

Frisklivsentralen i Samnanger, i samarbeid med frivilligsentralen og ergo- og fysioterapiavdelinga, starter med treningsgruppe for seniorar våren 2023. Treninga er for deg som er over 65 år, som har begynt å kjenna deg utsø, men som kan gå innandørs utan ganghjelpmiddel. Treninga er 1 dag i veka. Sjå meir her


Sist oppdatert: 29.03.2023
Publisert: 29.03.2023