HeimNyheiterStraumstøtteordning for frivillige lag og organisasjonar

Straumstøtteordning for frivillige lag og organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar straumstøtteordninga til frivillige lag og organisasjonar som regjeringa oppretta med bakgrunn i dei ekstraordinære straumprisane. Ordninga har som formål å motverka negative konsekvensar av dei høge straumprisane.

Ordninga gjelder i perioden april 2022 til mars 2023, og det vert lagt opp til søknadsrunde kvart kvartal. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for søknader for perioden april-juni 2022. Søknadsfristen er 7. september 2022, klokka 13.00.

Klikk her for meir informasjon og søknadsskjem. 

 


Sist oppdatert: 17.08.2022
Publisert: 17.08.2022