HeimNyheiterStrømstøtteordning for frivillige organisasjonar

Strømstøtteordning for frivillige organisasjonar

Regjeringa har vidareført tilskotsordninga for frivillige organisasjonar som følge av dei ekstraordinære straumprisane til og med mars 2023. I første tilskotsperiode desember 2021–mars 2022 vart tilskotsorninga forvalta av kommunane. Regjeringa har bestemt å forlenge tilskotsorninga til og med mars 2023, og har vedtatt ei ny forskrift for fordelingen av tilskotet. I perioden april 2022–mars 2023 vil Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalte tilskotsordninga.

Ved å følgje lenka under kan du lese meir om:  

  • Kven som kan søke
  • Kva kostnader som vert kompensert
  • Korleis du kan søka
  • Fristen for å søka 
  • Kor mykje ein kan få i tilskot

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner - regjeringen.no


Sist oppdatert: 09.08.2022
Publisert: 09.08.2022