HeimNyheiterTilskot - trafikktryggingsaktivitetar

Tilskot - trafikktryggingsaktivitetar

Vestland fylkeskommune har tilskotsordning til trafikktryggingsaktivitetar som kommunar, lag og organisasjonar kan søka på.
Søknadsfristen er 1. desember 2022 for søknadar som gjeld 2023 (Det er mulig denne fristen vert forlanga).

Trykk her for meir informasjon om kva ein kan søka på.

Søknadar på under kr. 50.000,- er det ikkje eigenandel på.


Sist oppdatert: 23.11.2022
Publisert: 23.11.2022