HeimNyheiterTilskot til inkludering av barn og unge

Tilskot til inkludering av barn og unge

Har du ein god idè til tiltak eller aktivitet for barn og unge i Samnanger kommune?

No kan offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar søka Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om tilskot til inkludering av barn og unge.

For meir informasjon og søknadsskjema klikk her.


Sist oppdatert: 25.11.2021
Publisert: 25.11.2021