HeimNyheiterTilskot til inkludering av born og unge

Tilskot til inkludering av born og unge

Har du ein god idè til tiltak eller aktivitet for born og unge i Samnanger kommune?

No kan offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar søka Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om tilskot til inkludering av born og unge.

For meir informasjon og søknadsskjema klikk her.


Sist oppdatert: 07.11.2022
Publisert: 07.11.2022