HeimNyheiterTilskot til ungdomstiltak

Tilskot til ungdomstiltak

Søk om tilskot til ungdomstiltak

Pengane skal brukast til å styrka oppvekstmiljøet til barn og unge i aldersgruppa 13-20 år, som bur i Samnanger kommune.
Tiltaka skal bidra til fritidsaktivitetar eller fritidstilbod for målgruppa.
Frivillige lag og organisasjonar, grupper, klubbar og einskildpersoner kan søka.

Søknadsfrist 20 mai.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du her


Sist oppdatert: 04.05.2022
Publisert: 04.05.2022