HeimNyheiterTrafikktryggleik handlar mykje om korleis me oppfører oss.

Trafikktryggleik handlar mykje om korleis me oppfører oss.

Visste du at:

  • 1 av 3 dødsulukker skuldast for høg fart eller at føraren har køyrd for fort etter forholda?
  • At vegtypen kan fortelle deg noko om fartsgrensa om du ikkje har fått med deg skiltet?
  • Om du køyrer i 93 km/t i staden for 80 km/t vert risikoen for at du kan dø om det skjer eit uhell dobla?


Å køyre for fort er å bryte lova. Men for høg fart har også større konsekvenser:

  • Større fare for å miste kontrollen på køyretøyet
  • Redusert effektivitet på airbag
  • Bremselengden blir lengre
  • Større kollisjonsskader som kan føre til større personskader
  • Større økonomiske konsekvenser/erstatningsansvar for føreren av bilen
  • Auka kostnad for drivstoffbruk/meir skade på miljøet

 

Oversikt lånt fra National Highway Traffic Safety Administration.
Mer informasjon om tema finn du her


Sist oppdatert: 05.02.2024
Publisert: 05.02.2024