HeimNyheiterTrygg på to bein

Trygg på to bein

Eit fall kan få store konsekvensar både for den enkelte og for samfunnet. Personar som har falle vert gjerne engsteleg for nye fall, og det kan føre til at ein sluttar å gjera ting man har gjordt tidlegare.
Slik inaktivitet førar til tap av funksjon, og dermed auker fallrisikoen ytterlegare. Det er viktig å merke seg at sjølv om eit fall ikkje resulterar i brudd kan personen verta engstleg for nye fall.

Oppstart av nye grupper er 11. september, med påmeldingsfrist 31. august

Ynskjer du meir informasjon trykk her


Sist oppdatert: 14.08.2023
Publisert: 14.08.2023