HeimNyheiterSamnanger kommune lyser ut rammeavtalar

Samnanger kommune lyser ut rammeavtalar

Samnanger kommune lyser ut rammeavtalar for:
Elektrikertjenester
Rørleggertjenester VVS
Rørleggertjenester VA
Fjellsikring
Glassmester
Tømrertjenester
Varme- og kjøleanlegg
Maler og gulvleggertjenester
Maskinentreprenør – lett utstyr
Maskinentreprenør -tyngre utstyr

Anskaffelsens innhald er håndverker-og entreprenøtenester som skal nyttast både på drift- og investeringsbudsjett. Rammeavtalane omfattar reparasjonar, vedlikehald, ombygging og nybygg.
Me oppmodar alle lokale bedrifter innan ovannemvde tenester til å gjera seg kjende med utlysinga på Doffin.no.
Referansen der er 2023-607292.
Tilbodsfristen er 29.08.2023

Me inviterer også til ein tilbodskonferanse 17.08.23 kl 13.00 i kommunen sitt lokale på Frøland, Kvitingsvegen 85, 5650 Tysse.
Her vil me gje ein kort innføring i dei formelle aspekta ved tilbudslevering. I tillegg vil kommunen informere om planlagde oppdrag som vil vera aktuelle for ein eller fleire av rammeavtalane. Aktuelle tilbydere vil ha anledning til å stilla spørsmål.

Alle forespørslar til denne utlysinga skal rettast til Oda Sønnervik, oda@odinprosjekt.no , 41760007 hos Odin Prosjekt. Kontaktperson hos kommunen er Tone Tysseland Holmefjord, tone.holmefjord@samnanger.kommune.no, 90069447.


Sist oppdatert: 15.08.2023
Publisert: 15.08.2023