HeimNyheiterVatningsforbod

Vatningsforbod

Det er fortsatt vatningsforbod
Publisert: 15.06.2023
Sist endra: 15.06.2023

Følgjande 2 utfordringar i kombinasjon, gjorde at det vart sendt ut varsel om vatningsforbod.

  1. Utfordring med filtermassen inne i vassverket, gjer til at det vert redusert kapasitet.
  2. Vasslekkasjar på vassleidningen

Det er fortsatt vatningsforbod