HeimNyheiterVegstenging Ytre-Tysse

Vegstenging Ytre-Tysse

I tiden frå 29.01.2024 til 01.05.2024 vil vegstrekningen mellom Ytre-Tysse nr. 222 og Ytre-Tysse nr. 271 verta stengd for gjennomkøyring på grunn av annleggsarbeid.
Dette skjer i forbindelse med graving av grøft langs vegen og opp mot skytebana.
Skanska vil plassera ut informasjonsskilt i forkant av vegstenging.

Det må i perioden påreknast mykje anleggstrafikk i området.


Sist oppdatert: 01.02.2024
Publisert: 01.02.2024