Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Folkehelseprofil for Samnanger kommune 2016

Folkehelseinstituttet lagar årleg folkehelseprofilar for kommunar og fylker. Folkehelseprofil for Samnanger 2016 er no publisert på Folkehelseinstuttet sine nettsider.

Folkehelseprofilen visar nokre trekk ved folkehelsa i kommunen.

 

Folkehelseprofilen er eit bidrag til kommunen sitt arbeid med å skaffa seg oversikt over helsetilstanden i befolkninga og faktorar som påverkar denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Statistikken er frå siste tilgjengelege periode per oktober 2015.

Publisert av Meline Heimdal Haugland. Sist endra 31.03.2016
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering