Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Framlegg til budsjett og økonomiplan 2021-2024

Framlegg (innstilling) til budsjett og økonomiplan 2021-2024 ligg til offentleg gjennomsyn i perioden 18.11 - 03.12.2020. 

Sak om budsjett og økonomiplan 2021-2024 vart handsama av formannskapet 12.11.2020. Endeleg vedtak skal gjerast av kommunestyret 03.12.2020. Formannskapet sitt framlegg (innstilling) er lagt ut til offentleg gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunehuset og her på kommunen sine nettsider.  

Formannskapet sitt framlegg (innstilling) til budsjett og økonomiplan 2021-2024 er basert på rådmannen sitt framlegg, men med følgjande endring: 

  • Budsjettsummen til nytt bygg til teknisk drift vert auka frå 3,5 mnok til 4 mnok. Auken på 0,5 mnok vert finansiert av unytta lånemidlar. Dokument til nedlasting  -  framlegg til budsjett og økonomiplan 2021-2024


Rådmannen sitt saksframlegg til formannskapet 12.11.2020  (PDF, 454 kB)

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 28 MB)

- Vedlegg: 

Sist endra 17.11.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering