Granskingsrapport barneverntenesta

Rapporten etter granskinga av barneverntenesta i Samnanger vart lagt fram 18.12.2013. Rapporten m/vedlegg kan lastast ned her.   

Granskingsrapporten er utarbeidd av advokatfirmaet Kyrre ANS og vart lagt fram i kommunestyremøtet 18.12.2013 kl. 15.00.  


Rapporten:Vedlegg til rapporten:

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 17.01.2014