Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Informasjon til grunneigarar langs kommunale vegar

Grunneigar har ansvar for at tre og greiner som veks inn over vegens eigedomsområde vert fjerna. Sjå meir informasjon i lenker under. 


I særskilte tilhøve, til dømes dersom det er hekkar som må klippast, vert grunneigar varsla særskilt. Denne førehandsvarslinga med frist som kommunen set, gjeld kun dersom grunneigar får direkte varsling i posten. Grunneigarar som ikkje vert varsla særskilt, må gjera ei eiga vurdering av sikt der det er buskar, tre eller liknande langs vegen.

Publisert av Linda-Sofie Frøland. Sist endra 14.03.2017
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering