Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Innkomne listeframlegg til kommunestyrevalet 2019

Det har kome inn sju listeframlegg til kommunestyrevalet 2019 i Samnanger. 

Fristen for innlevering av listeframlegg var 01.04.2019 kl. 12.00.  

Etter § 6-6 i valgloven skal listeframlegg til kommunestyreval leggjast ut til ettersyn etter kvart som dei kjem inn. Listeframlegga vert lagt ut i ekspedisjonen på kommunehuset på Tysse og her på kommunen sine nettsider.

Det har kome inn sju listeframlegg. Alle framlegga vart levert innan fristen. Følgjande parti/lister har levert listeframlegg:


Klikk på lista ovanfor for å sjå det enkelte listeframlegget. 

Valstyret skal ta stilling til listeframlegga innan 1. juni, jf. valgloven § 6-6. Listene skal godkjennast av valstyret og deretter leggjast ut til gjennomsyn og kunngjerast. 

Publisert av Jan Erik Boge (administratorbrukar). Sist endra 10.04.2019
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering