Kommunale avgifter, gebyr og eigedomsskatt 2020

Kommunestyret vedtok 05.12.2019 satsar for kommunale avgifter, gebyr og eigedomsskatt for 2020. Satsane gjeld frå 01.01.2020. 

Publisert av Jan Erik Boge (administratorbrukar). Sist endra 16.12.2019