Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Kommunestyret har vedteke ny lokal forskrift om smitteverntiltak

Etter ei forhaldsmessigheitsvurdering blei §3 endra på følgjande punkt i tråd med framlegg frå rådmannen: 

"Forbud mot private sammenkomster med over fem deltakere,..." vert endra til "Forbud mot private sammenkomster med over 10 deltakere,..."

Vedteken forskrift i sin heilskap finn du i linken over. 

Sist endra 09.11.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering