Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Kulturmidlar og Vilt- og fiskefondet

Frist 20. mars og 1. april

KULTURMIDLAR

Personar, organisasjonar, lag/foreiningar, grupper og institusjonar som driv kultur- og fritidsarbeid i Samnanger kommune kan søka om kulturmidlar:

- Driftstilskot til lag og organisasjonar
- Tilskot til tilskipingar
- Tilskot til kulturminne
- Tilskot til lokale lagshus og nærmiljøanlegg

Søknadsfristen er 20. mars 2018. Det skal nyttast eige skjema.

For meir informasjon sjå Tilskotsordningar på kommunen si heimeside.Søknadsskjema finn ein under fana Sjølvbetjening.

 

 

VILT- OG FISKEFONDET

Tilskot til tiltak som tek vare på eller betrar tilhøve for fisk, vilt og friluftsliv i Samnanger kommune. Privatpersonar, frivillige organisasjonar og offentlege instansar kan søka.

Søknadsfristen er 1. april. For meir informasjon sjå Tilskotsordningar på kommunen si heimeside. 

 

Publisert av Meline Heimdal Haugland. Sist endra 05.03.2018
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering