Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Kunngjering - Endeleg vedtak av kommuneplanen sin arealdel

Kommunestyret har gjort endeleg vedtak av kommuneplanen sin arealdel for Samnanger kommune 2017-2027. 

Det meldast med dette at kommunestyret 14. juni 2018 vedtok kommuneplanen sin arealdel for Samnanger kommune 2017-2027 med heimel i pbl. §11.15.

Vedtaket omfatta området som var unnateke rettsverknad i Børdalen på grunn av motsegn frå Fylkesmann.

Endelege plandokument er å finne på linkene under:

 

Føresegner (DOCX, 109 kB)

Planskildring (DOCX, 5 MB)

Plankart

Vedlegg:

Appendiks 1 - Konsekvensutgreiing (PDF, 5 MB)
Appendiks 2 - ROS-analyse (PDF, 5 MB)
Appendiks 3 - Innspelhandsaming etter 1. gongs offentleg ettersyn (PDF, 2 MB)
Appendiks 4 - Innspelhandsaming etter 2. gongs offentleg ettersyn (PDF, 1010 kB)
Appendiks 5 - Tilleggsvurderingar Børdalen (PDF, 4 MB)

Publisert av Roald Aandahl. Sist endra 01.11.2019
  • Utskriftsvenleg versjon
Planar/reglement (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering