Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Kunngjering - Endeleg vedtak av kommuneplanen sin arealdel

Kommunestyret har gjort endeleg vedtak av kommuneplanen sin arealdel for Samnanger kommune 2017-2027. 

Publisert av Roald Aandahl. Sist endra 09.07.2018

Det meldast med dette at kommunestyret 14. juni 2018 vedtok kommuneplanen sin arealdel for Samnanger kommune 2017-2027 med heimel i pbl. §11.15.

Vedtaket omfatta området som var unnateke rettsverknad i Børdalen på grunn av motsegn frå Fylkesmann.

Endelege plandokument er å finne på linkene under:

Føresegner (DOCX, 109 kB)

Planskildring (DOCX, 5 MB)

Plankart

Vedlegg:

Appendiks 5 - Tilleggsvurderingar Børdalen (PDF, 4 MB)

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering