Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Mindre endring av reguleringsplan for Storhaugen

Reguleringsplan for Storhaugen frå 1985 har no fått ein del av arealet omregulert frå einebustader til fleirfamiliebustader. Eigedomane som reguleringsendringa råkar er gbnr. 18/7, 18/10 og 18/15.

Alle grunneigarar innanfor planområdet til den opphavleg reguleringsplanen frå 1985 er tilskrivne direkte.

 

Naturutvalet har gjort vedtaket med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 andre ledd.  

 

I tråd med plan- og bygningslova § 12-14 første ledd og § 12-12 tredje ledd kan vedtaket påklagast. Ein eventuell klage skal grunngjevast og sendast kommunen innan tre veker.

 

Nedanfor kan ein lasta ned alle relevante saksdokument.

 

Nye plandokument:

 

Saksdokument:

 

Opphavlege plandokument som held fram med å gjelda for den sørlege delen av planområdet:

Publisert av Ragnhild Lønningdal. Sist endra 28.02.2014
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering