Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Nabovarsel - rassikringstiltak på veg til Totræna

 Lenke til dokument vedrørande nabovarsel om rassikringstiltak på vegparsell til Toræna.

På grunn av stor rasfare på eit vegparti mot Totræna vinterpark, har Samnanger kommune vurdert at det er nødvendig å setja i gang sikringstiltak så snart som mogleg. For å kunne gjennomføra sikringstiltaka, har kommunen søkt om dispensasjon frå plankrav i arealdelen av kommuneplanen. Det er sendt ut nabovarsel til grunneigarar i det aktuelle området. I nabovarsla er det informert om at heile dispensasjonssøknaden m/vedlegg ligg på Samnanger kommune si heimeside. Søknaden m/vedlegg kan lastast ned nedanfor. 

 

Søknad (PDF, 372 kB)

Samnanger - Kv Totrævegen - kommentar til vegtrase (PDF, 426 kB)

KV Totrævegen - Flaumvurdering av Kvernelva (PDF, 328 kB)

Kommunegeologen - KV Totrævegen - skred- og flaumvurdering (PDF, 2 MB)

Kommentar til vegtrase (PDF, 88 kB)

Skredfarevurdering (PDF, 2 MB)

Publisert av Linda-Sofie Frøland. Sist endra 05.12.2017
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering