Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Offentleg ettersyn-Kommuneplanen sin arealdel 2017-2027

Høyringsfrist: 16. juni 2017.

Publisert av Roald Aandahl. Sist endra 22.05.2017

KP - Klikk for stort bilete

Med heimel i plan- og bygningslova
§ 11-8 vert kommuneplanens arealdel
2017 – 2027 lagt ut til offentleg ettersyn i perioden
5. mai til 16. juni 2017.

 

 

 

Det er mogleg å tinge møte direkte med planleggjarar tirsdagar og torsdagar i heile høyringsperioden. Ein kan her  diskutere konsekvensar av planframlegget før innsending av eventuelle merknader til planutkastet.

 

Me inviterar alle til å komme med merknader til planarbeidet.

 

Høyringsfrist: 16. juni 2017

 

Plandokumenta ligg på følgjande lenkjer:

Plankart - https://kommunekart.com (Velg Samnanger og slå på kommuneplanforslag)
Føresegner (PDF, 646 kB)
Planskildring (PDF, 3 MB)
Appendiks 1 - Konsekvensutgreiing (PDF, 9 MB)
Appendiks 2 - Risiko- og sårbaranalyse (PDF, 7 MB)

 

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Hilde-Lill Våge      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering