Ønskjer du å søka tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet?

Idrettsanlegg.jpg - Klikk for stort bilete  Første frist for nye anlegg er 30. juni

Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, eller spelemidlar, er overskotet frå spela i Norsk tipping. Midlane kan nyttast til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivanlegg. Det kan ikkje søkjast om tilskot til drift og løpande vedlikehald.

 

For at nye anlegg skal kunne bli tildelt midlar, må anlegget vera omtalt i kommunen sin Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

 

Dette skjer ved at laget eller organisasjonen melder inn planane sine til kommunen, kor innspela vert vurdert og vedtatt politisk i ein handlingsplan.

 

Send innspel til plan til postmottak@samnanger.kommune.noFrist 30.juni. 

 

Sjå her for viktig informasjon om søknadsprosessen og fristar:

Plan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv

Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Publisert av Meline Heimdal Haugland. Sist endra 27.05.2019