Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Statens vegvesen rustar opp to tunnelar i Samnanger

Hagaåstunnelen og Liarostunnelen på fylkesveg 7 skal no rustast opp. Like inn i 2018 startar arbeida, som i hovudsak vil finne stad nattetid. Arbeidet i tunnelane vil måtte utførast på kvelds-/nattetid av omsyn til trafikkavviklinga. Det vil gå om lag eitt år før opprustinga er ferdig. 

Mellom kl. 20:00-06:00 vert det planlagt kolonnekøyring gjennom tunnelane.

 

På dagtid vil tunnelane vera opne for fri ferdsel, men med noko redusert framkomst. 

 

I periodar kan tunnelane bli heilt stengt midt på natta. Slike stengingar er naudsynt i samband med sprenging og arbeid i heng. Sprengingsarbeida er planlagt utført i startfasen av prosjektet, truleg i januar og februar. Medan tunnelane er stengd vil tunge køyretøy bli vist til å nytte alternativ rute.

 

Informasjon om trafikkavviklinga vert tilgjengeleg på vegvesen.no/trafikk. Det vert og sett ut skilt langs vegen.

 

Entreprenøren som utfører rehabiliteringa av tunnelane er BMO Elektro AS.

Arbeidet starta opp i uke 1, 2018 og vil gå føre seg truleg fram til november 2018.

Per dags dato har arbeidet starta opp i Hagaåstunnelen, men vil og starta opp i og ved Liarostunnelen innan kort tid.

 

 

For meir informasjon kan ein kontakte:

Byggjeleiar Statens vegvesen, Vibekke Rørgård, 41844439, vibekke.rorgard@vegvesen.no

 

Prosjektleiar BMO Elektro AS, Martin Thomsen, 21337307, martin.thomsen@bmo.no 

 

I Hagaåstunnelen og Liarostunnelen skal elektroanlegget skiftast ut og sikkerheitsutstyret skal oppgraderast, mellom anna i belysning, ventilatorar, naudskap og tekniske bygg. Sideareal i tunneler skal tilpassast rømming.

 

Alt gamalt utstyr skal demonterast og fjernast frå tunnelen. Det skal byggjast nye tekniske bygg både ved Hagaåstunnelen og Liarostunnelen.

 

DAB/naudnett skal installerast i begge tunnelane.

 

Oppdraget omfattar og midlertidig drift av sikkerheitsutrustninga i anleggsfasen.

Publisert av Linda-Sofie Frøland. Sist endra 18.01.2018
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering