Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Varsel om flom i Samnangervassdraget (Storelva)

Melding frå BKK Produksjon AS:

På grunn av pågående utvidingsarbeid som Statnett har i Samnanger transformatorstasjon har kraftverka i Samangervassdraget måtte gå med sterkt redusert produksjon i vel ei vekes tid. På grunn av bra med nedbør siste vekene og varsla ny nedbør inn mot kommande helg, er det venta overløp frå Svartevatnet og nedover. Dette fører til stor vassføring i Storelva som kan gje overfløyming av område langs elva slik som på Langeland.
 

 

Det er likevel ikkje venta  så stor flaum at fylkesvegen til Kvitingen må stengast ved Fiskevatnet slik det har skjedd nokre gonger tidlegare.


 

Publisert av Linda-Sofie Frøland. Sist endra 09.09.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering