Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Personvernombod

Beskriving

 

Informasjonen på denne sida er henta frå Nasjonal Tenestekatalog, som er utarbeidd av Kommuneforlaget. Nasjonal Tenestekatalog inneheld generell informasjon som gjeld for heile landet. For ein del kommunale tenester har me i tillegg lagt ut informasjon frå Samnanger kommune, til dømes kontaktinformasjon og serviceerklæring.

Informasjon om tenesta i Samnanger kommune


Tenesteskildring frå Nasjonal Tenestekatalog:

 
 
Som innbyggjar i kommunen skal du kjenne deg trygg på at personopplysingane dine blir verna og at kommunen følgjer regelverket.
 
Personvernombodet er ein ressurs og rådgivar for kommunen og eit kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunen si behandling av personopplysingar.
 
Personvernombodet sine oppgåver er blant anna å:
  • informere og gi råd
  • passe på at kommunen følgjer reglane om personvern
  • hjelpe kommunen med vurderingar og konsekvensanalysar
  • samarbeid med Datatilsynet.

Oppdatert

05.07.2018 16:34

Kriterium

Kommunen er ei offentleg styresmakt og skal derfor ha eit personvernombod.

Referansar

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering