Opptak frå kommunestyremøte 03.06.2019

 Kommunestyremøtet 03.06.2019 vart overført direkte på internett. Det er no lagt ut opptak frå møtet.