Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Opning av skulane for 5. til 10. trinn onsdag 13.05.2020

Resten av årsstega ved grunnskulane i Samnanger (5. til 10. trinn) startar onsdag 13.05.2020 til vanleg skuletid. Kommunen oppmodar dei som kan gå eller sykla til skulen om å gjera det. Skulerutene (skuleskyss) kjem til å gå som normalt, men med ulike smitteverntiltak.  

Skulane førebur smitteverntiltak i tråd med sentrale føringar og vil informera om dette. Lenke til Utdanningsdirektoratet sine smittevernrettleiarar finn du nedanfor: 

Sist endra 08.05.2020 10.43
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering