Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Kommunal gåvekonto

Kommunestyret vedtok 18.06.2020 å oppretta ein gåvekonto (bankkonto og Vipps-konto) der ein kan gje pengegåver til kommunen. Kontoen er no oppretta.  

Kontoopplysningar: 

  • Bankkontonummer 3530.31.97905 
  • Vippsnummer 612258 (Samnanger kommune - gåvekontoKommunestyret sitt vedtak 18.06.2020 var som følgjer: 

"Det vert oppretta ein eigen bankkonto for mottak av gåver til dekking av kommunen sine utgifter til vurdering av søksmål mot tidlegare barnevernleiar, fylkesnemnda og tingretten. Det skal òg vera mogleg å bruka Vipps. 

I kommunestyremøtet 16.09.2020 skal det leggjast fram sak med forslag til statuttar for bruk av pengegåver som kjem inn til denne bankkontoen. Fram til dette kan midlar som kjem inn til kontoen berre brukast i samsvar med avsnittet ovanfor." 


 

Sist endra 22.06.2020 13.07
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering