Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Sosial og helse

Sosial- og helseeininga har ansvar for legeteneste, fysioterapiteneste, jordmorteneste, helsestasjon og barnevernteneste. Rådmann Tone Ramsli er for tida fungerande leiar for eininga.

Sosialtenesta og flyktningetenesta låg tidlegare i eininga, men er frå januar 2015 ein del av eininga NAV Samnanger.

Det vil verta fleire endingar i organiseringa i løpet av 2015. Helse vil verta ei eiga eining. Barneverntenesta skal verta interkommunal, men det er førebels ikkje bestemt kva kommune Samnanger skal samarbeida med om barneverntenesta. 


Organisasjonskart for sosial og helse

 


 

Publisert av Astrid Holmefjord. Sist endra 14.01.2015
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteeining/avdeling (1)
Vakttelefonar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Tone Ramsli      Webredaktør Jan Erik Boge
padlock