Kommuneplan, arealdel

Arealdelen av kommuneplanen gjaldt for perioden 2004 - 2014. Planen kan lastast ned nedanfor. Du kan også lasta ned føresegnene til planen, samt delplanar.  

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 28.10.2019