Sakspapir rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Til startside sakspapir for kommunestyret og politiske utval


Sakspapir for rådet for personar med nedsett funksjonsevne blir lagt ut på kommunen si heimeside frå og med august 2018.  

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 29.01.2019