Skip Navigation LinksFolkevaldportal > Folkevaldportalen > Møteinnkallingar, saksframlegg og møteprotokollar
Publisert 04.02.2013

Her finn du offentlege saklister/møteinnkallingar og møteprotokollar frå kommunestyret og dei politiske hovudutvala. 

Dokument/saker som inneheld opplysningar som er unnatekne frå offentleg innsyn, vert ikkje lagt ut.  

Før 2011 vart ikkje møteinnkallingar/saksframlegg lagt ut. Frå og med 2011 vert både møteinnkallingar/saksframlegg og møteprotokollar lagt ut. 

Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering