Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Sosial og helse


Sosial og helseeininga har ansvar for legeteneste, fysioterapiteneste, jordmorteneste, helsestasjon, sosialteneste, barnevernsteneste og flyktningeteneste.

Sosialtenesta og flyktningetenesta er ein del av NAV Samnanger.

Organisasjonskart for sosial og helse
Einingsleiar
Underavdelingar:barnevernsteneste, flyktningeteneste (ein del av Nav Samnanger), fysioterapiteneste, helsestasjon, jordmorteneste, legeteneste og sosialteneste (ein del av Nav Samnanger)
Oraganisasjonskart, sosial og helse
Publisert av Astrid Holmefjord. Sist endra 15.07.2013
  • Utskriftsvenleg versjon
  • Lag PDF
Tenesteeining/avdeling (2)
Vakttelefonar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Tone Ramsli      Webredaktør Jan Erik Boge
padlock