Skattar og avgifter

Det offentlege sitt ansvar i høve til skatt er todelt. Kommunen har ansvar for skatt, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift til det offentlege. Den statlege institusjonen Skatteetaten har ansvar for likninga di.

Her finn du og oversikt over kommunale avgifter og gebyr.


Linker
LinkSkatteetaten
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 21.07.2010