Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Psykiatritenesta

Kontaktinformasjon psykiatritenesta:

Postadresse:

Samnangerheimen, Tyssevegen 97, 5650 TYSSE

Tlf.nr. :

56 58 98 50 (sentralbord)

Leiar:

Reidun Ravnestad

 

 


Psykiatritenesta har kontor på Samnangerheimen. Nedanfor følgjer litt informasjon om tenesta.

  • To psykiatriske sjukepleiarar og ein psykiatrisk hjelpepleiar.
  • Psykiatritenesta tilbyr hjelp/bistand innan ulike område ut frå den enkelte sitt behov; samtale, fylgje til bank, post, butikkar, lege, sosialkontor, hjelp med medisinar, tillaging av dosettar, personleg hygiene, kjøring og henting ved sjukehus eller poliklinikk, kontakt med politi og prest.
  • Dagsenter ein gong per veke (dagsenter, bading eller annan aktivitet)


Søknad/innmelding av behov:
Behovet for psykiatrisk heimesjukepleie kan meldast munnleg eller skriftleg til pleie og omsorgseininga. Søknadsskjema finn du i menyen til høgre på sida.

Betaling
Det er fritak frå eigenbetaling ved psykiatrisk heimesjukepleie.

Klage:
Klagefrist 4 veker. Eventuell klage skal sendast til:

Samnangerheimen
Tyssevegen 97
5650 Tysse

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 05.09.2017
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56 58 98 50
E-post :
reidun.ravnestad@samnanger.kommune.no
Tittel :
Psykiatrisk sjukepleiar
Bunnhjørne
Kjerneside (1)
Tenesteeining/avdeling (1)
Tenesteskildringar (1)
Planar, reglement, vedtekter (1)
Lovheimlar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering