Psykiatritenesta

Kontaktinformasjon psykiatritenesta:

Postadresse:

Samnangerheimen, Tyssevegen 97, 5650 TYSSE

Tlf.nr. :

56 58 98 50 (sentralbord)

Leiar:

Reidun Ravnestad

 

 


Psykiatritenesta har kontor på Samnangerheimen. Nedanfor følgjer litt informasjon om tenesta.

  • To psykiatriske sjukepleiarar og ein psykiatrisk hjelpepleiar.
  • Psykiatritenesta tilbyr hjelp/bistand innan ulike område ut frå den enkelte sitt behov; samtale, fylgje til bank, post, butikkar, lege, sosialkontor, hjelp med medisinar, tillaging av dosettar, personleg hygiene, kjøring og henting ved sjukehus eller poliklinikk, kontakt med politi og prest.
  • Dagsenter ein gong per veke (dagsenter, bading eller annan aktivitet)


Søknad/innmelding av behov:
Behovet for psykiatrisk heimesjukepleie kan meldast munnleg eller skriftleg til pleie og omsorgseininga. Søknadsskjema finn du i menyen til høgre på sida.

Betaling
Det er fritak frå eigenbetaling ved psykiatrisk heimesjukepleie.

Klage:
Klagefrist 4 veker. Eventuell klage skal sendast til:

Samnangerheimen
Tyssevegen 97
5650 Tysse

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 05.09.2017