Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Psykiatritenesta

 

Kontaktinformasjon psykiatritenesta:

Postadresse:

Samnangerheimen, Tyssevegen 97, 5650 TYSSE

Tlf.nr. :

56 58 98 50 (sentralbord)

Leiar:

Ingrid T. Reknes

 

 


Psykiatritenesta har kontor på Samnangerheimen. Nedanfor følgjer litt informasjon om tenesta.

  • To psykiatriske sjukepleiarar og ein psykiatrisk hjelpepleiar.
  • Psykiatritenesta tilbyr hjelp/bistand innan ulike område ut frå den enkelte sitt behov; samtale, fylgje til bank, post, butikkar, lege, sosialkontor, hjelp med medisinar, tillaging av dosettar, personleg hygiene, kjøring og henting ved sjukehus eller poliklinikk, kontakt med politi og prest.
  • Dagsenter ein gong per veke (dagsenter, bading eller annan aktivitet)


Søknad/innmelding av behov:
Behovet for psykiatrisk heimesjukepleie kan meldast munnleg eller skriftleg til pleie og omsorgseininga. Søknadsskjema finn du i menyen til høgre på sida.

Betaling
Det er fritak frå eigenbetaling ved psykiatrisk heimesjukepleie.

Klage:
Klagefrist 4 veker. Eventuell klage skal sendast til:

Samnangerheimen
Tyssevegen 97
5650 Tysse

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 29.11.2013
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56 58 98 76
E-post :
ingrid.reknes@samnanger.kommune.no
Tittel :
Psykiatrisk sjukepleiar
Bunnhjørne
Kjerneside (1)
Tenesteskildringar (1)
Planar, reglement, vedtekter (1)
Lovheimlar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Hilde-Lill Våge      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering