Kommuneplan, samfunns-/tekstdel

Samfunns-/tekstdelen av kommuneplanen vart vedteken av kommunestyret 12.06.2007 og gjeld for perioden 2007 - 2017. 

Denne delen av kommuneplanen inneheld visjon, hovudmål, delmål og tiltaksformuleringar for Samnanger kommune.
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 13.06.2012