DIHVA (Driftsassistanse for vatn og avløp)

Samnanger kommunestyre vel medlem til representantskapet i det interkommunale selskapet DIHVA.

DIHVA – Driftsassistanse for vatn og avlaup (interkommunalt samarbeid) 2015 - 2019

Medlem:

Karl Kollbotn (Frp)

Varamedlem:

Jon Magne Bogevik (Frp)

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 15.12.2015