Dyrevernsnemnd (regional nemnd)

Samnanger kommunestyre vel kandidat til regional dyrevernsnemnd. Nemnda vert oppnemnt av Mattilsynet.  

Dyrevernsnemnd   -  kandidat til regional nemnd oppnemnt av Mattilsynet. Gjeld perioden 2019-2020.

Kandidatar:
Anne Frøland
Oskar Røen

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 16.12.2019