Eigedomsskatt - klagenemnd

Samnanger kommunestyret vel medlemmer og varamedlemmer til kommunen si klagenemnd for eigedomsskatt.  

 

 

Eigedomsskatt  -  klagenemnd 2015 - 2019

Medlem:

Arild Gjerde  -  leiar

Elin Gjerde  -  nestleiar

Harald Boge

Martha Karin Nymark

Bjørn Sævild


Varamedlemmer:

Stein Odvar Kleppe

Lena Tveit (Bl)

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 04.01.2016