Eigedomsskatt - klagenemnd

Samnanger kommunestyret vel medlemmer og varamedlemmer til kommunen si klagenemnd for eigedomsskatt.  

 

 

Eigedomsskatt  -  klagenemnd 2019 - 2020

Medlemmer:
Elin Gjerde  -  leiar
Harald Boge - nestleiar
Martha K. Nymark
Bjørn Sævild
Stein Odvar Kleppe

Varamedlemmer i rekkefølgje:
Asbjørn Moss
Knut Haga
Gisle G. Øye

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 16.12.2019