Samarbeidsutval ved Samnanger ungdomsskule - kommunal representant

Samnanger kommunestyre vel kommunen sin representant i samarbeidsutvalet ved Samnanger ungdomsskule. 

 

Samarbeidsutvalet ved Samnanger ungdomsskule  -  representantar frå Samnanger kommune 2019 -2023

Medlem:
Lena Tveit

Varamedlem:
Karl B. Kollbotn

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 16.12.2019