Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Politisk organisering > Oversikt diverse utval, råd og nemnder

Diverse utval, råd og nemnder - valperioden 2011 - 2015

Nedanfor finn du oversikt over diverse råd, nemnder, utval, styre og legat som har valde medlemmer frå Samnanger kommune. Oversikta gjeld for kommunestyreperioden 2011 - 2015. Unnateke frå dette er meddommarar i tingretten, jordskiftedommarar, domsmenn i lagmannsretten og skjønnsmenn, som er valde for perioden 2013 - 2016.

Oversikt for kommunestyreperioden 2015 - 2019 finn du her.

 

 

Driftsassistanse for vatn og avlaup (DIHVA)  -  interkommunalt samarbeid 2011 - 2015

Øyvind Strømmen (BL)

Medlem

Vidar Tveiterås (AP)

Varamedlem


 

Dyrevernsnemnd 2011 - 2015

Anne Frøland

Medlem

Anja Marken

Varamedlem


 

Heimevernsnemnd 2011 - 2015

Jan Gunnar Vaage

Medlem

Håkon Olav Hadeland

Medlem


 

  Jordskiftedommarar 2013 - 2106

Menn

Kvinner

 Knut B. Langeland

 Audhild Olsnes

 Norvald Kulild

 Anita Røseth

 Arne Frøland

 Hege Haugen

 Kårstein Kleivane

 Vigdis Teige

 Rune Teige

 Gunnveig Katrin Loe

 Hallstein Utskot

 

 Jann Haugen

 

 Magne Haugen

 

 Idar Reistad

 

 Torger Langeland

 

 Ove Åsebø

 

 Øyvind Røen

 

 Torleif Våge

 

 Frode Bjørnås

 

 Sigve Frøland

 

 Roy Ove Eikedal

 

 Knut Skarsbø

 

 Audun Samnøy

 

 Vidar Tveiterås

 


 

Klagenemnd eigedomsskatt 2011 - 2015

Arild Gjerde

Medlem

John Olav Hisdal

Medlem

Marit Lønnebakken

Medlem

Martha Karin Nymark

Medlem

Elin Gjerde

Medlem

Bjørn Sævild

Medlem

Synnøve Nygård Øyen

Varamedlem

Arild Røen

Varamedlem

Helga Nygård

Varamedlem


 

Klageutval Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) 2011 - 2015

Jon Magne Bogevik (FRP)

Medlem

Monica Tjønna (SP)

Varamedlem


 

Kyrkjeleg fellesråd 2011 - 2015

Brigt Olav Gåsdal (AP)

Medlem

Eva Hellevang (H)

Varamedlem


 

Medlemmer domsutval lagmannsretten 2013 - 2016

Sture Tveit

Berit Hauge Aadland

Heidi Gjerde

Jon Helge Langeland


 

Utsending til landsmøtet i Landsforeininga for nynorskkommunar (LNK) 2011 - 2015

Øyvind Røen (SP)

Medlem

Brigt Olav Gåsdal (AP)

Varamedlem


 

Meddommarar til tingretten 2013 - 2016

Menn

Kvinner

Dag Nydal

Gro Hadeland Røsseland

Bjarne Våge

Anlaug Røen Hauge

Inge Aasgaard

Kjersti Erstad

Arild Fanebust

Sissel Hisdal

Nils Arne Teige

Mette Haugen

Per Storli

Olga Katla

Håvard Heggernes

Margunn Lønnebakken

John Olav Hisdal

Tyra Pedersen

Kristian Jørgensen

Vibeke Raae

Øyvind Strømmen

Anne Gerd Tandstad

Harald Langeland

Siw Merete Lønnebakken

Geir Markhus

Olaug Øystese

Jørgen Jørgensen

Monica Tjønna

Terje Hoseth Næss

Vibeke B. Våge

Torleif Steinsland

Svanlaug Tveit

Johnny Sandvik

Line H. Tømmerbakk

Alfred Bjarte Håvik

Siw Berit Tveit

Kjell Ove Skarsbø

Marta Fossdal

Magne Lofthus

Lisbeth Aadland

Vidar Trengereid

Linda H. Kollbotn

Tor Henning Grønlien

Britt Torunn Aadland 

Ole Hildesmark og søskens legat 2011 - 2015

Ordførar (fast medlem)

Medlem (Marit Aksnes Aase)

Leiar Naturutvalet (fast medlem)

Medlem (Øyvind Strømmen)

Helga Nygård

Medlem

Odd Lønnebakken

Medlem

Solvor Aadland

Medlem


 

Interkommunal oljevernberedskap 2011 - 2015

Karl Bård Kollbotn (Frp)

Medlem

Øyvind Strømmen (Bl)

Varamedlem


 

Plassnemnd sentralidrettsanlegget 2011 - 2015

Monica Tjønna (SP)

Medlem

Vidar Tveiterås (AP)

Medlem

Karl Bård Kollbotn (FRP)       

Medlem


 

Representantskap Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) 2011 - 2015

Sigmund Dyrhovden (KrF)

Medlem

Roy Vegar Hope (H)

Varamedlem


 

Representantskap Interkommunalt arkiv i Hordaland 2011 - 2015

Monica Tjønna (SP)

Medlem

Vidar Tveiterås (AP)

Varamedlem


 

Samnanger Næringsforum, kommunal representant 2011 - 2015

Øyvind Røen (SP)

Medlem

Jens Harald Abotnes (KrF)

Varamedlem


 

Skjønnsmenn 2013 - 2016

Ivar Berland

Ove Sandvik

Karin Steinsland

Anne Gerd Tandstad

Ragnfrid Aadland Olsnes


 

Sakkunnig nemnd for taksering av eigedomar 2014 - 2015 (erstatta skattetakstnemnda med verknad frå mai 2014) 

Ove Sandvik

Leiar

Kjell Roar Nordvik     

Nestleiar

Hjørdis Klyve

Medlem

Erling Skar       

Varamedlem

Ole Totland     

Varamedlem

Jorunn Mo Nilsen

Varamedlem


 

Takstutval for jordbruks, skogbruks- og andre eigedomar 2011 - 2015

Johannes M. Tysse

Medlem

Ragnfrid Aadland Olsnes

Medlem

Anne Frøland

Medlem

Reidun Langeland

Varamedlem

Øyvind Røen

Varamedlem

Vidar Trengereid

Varamedlem


 

Vegnemnd 2011 - 2015

Marit Aksnes Aase (KRF)

Medlem

Liv Berit K. Befring (AP)

Medlem

Vidar Rolland (BL)

Medlem

Sigmund Dyrhovden (KRF)

Medlem

Øyvind Røen (SP)

Medlem

Gunnar Bruvik (FRP)

Medlem

Knut Martin Bjørnås (Samnanger Næringsforum               

Medlem


 

Utsending til Kommunenes Sentralforbund

Ordførar (fast utsending)

 

Varaordførar (varamedlem)

 


 

Utsendingar til årsmøtet i Bergen og omland friluftsråd 2011 - 2015

Øyvind Strømmen (BL)

Medlem

Øyvind Røen (SP)

Medlem

Olaug Karin Øystese (AP)

Medlem

Eva Hellevang (H)

Varamedlem

Sigmund Dyrhovden (KRF)

Varamedlem

Jon Magne Bogevik (FRP)

Varamedlem


 

Vilt og innlandsfiskenemnd 2011 - 2015

John Magne Bogevik

Medlem

Rune Teige

Medlem

Asbjørn Fossmark

Medlem

Margot Hisdal

Medlem

Margunn Lønnebakken

Medlem
  

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 15.12.2015
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering