Personalvedtekter

Personalvedtektene for Samnanger kommune er arbeidsreglement for tilsette i kommunen.

Kvart kapittel i vedtektene er lagt ut som ei eiga PDF-fil, som du kan opna frå lista nedanfor.

Du kan også lasta ned alle kapitla i personalvedtektene som eit samla dokument.

Personalvedtekter samla
Tekst (last ned)
Personalvedtekter alle kapittel (PDF, 993 kB)
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 11.10.2011